Het premiebeleid van PMA

Ten behoeve van de financiering van de pensioenrechten worden aan de aangesloten werkgevers en hun medewerkers pensioenpremies in rekening gebracht.

De reglementaire verdeling van de pensioenpremies is dat werknemers 1/3e deel en werkgevers 2/3e deel van de benodigde middelen bijdragen.

Vanaf 1 januari 2005 betalen werknemers vanaf 20 jaar een deelnemersbijdrage voor hun pensioenopbouw. De  werkgeversbijdrage is onafhankelijk van de leeftijd, dus met inbegrip van deelnemers onder 20 jaar.

De totale premielast was in 2017 circa 15% van de loonsom (12 x maandsalaris + vakantietoeslag). In 2017 werd € 92,4 miljoen aan pensioenpremie ontvangen, een toename van € 4,1 miljoen ten opzichte van 2016.