Het is van belang dat u ons informeert over veranderingen (in de gegevens) van uw organisatie. Over de volgende veranderingen willen wij in ieder geval graag worden geïnformeerd:

  • wijziging in de bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld wijziging van een postadres
  • faillissement van uw organisatie
  • beëindiging van uw organisatie
  • overname van uw organisatie
  • aanmelding of wijziging van een administratiekantoor

U kunt de de eerste drie wijzigingen doorgeven door een e-mail te sturen naar info@pma-werkgevers.nl.

Gebruik voor een overname één van de twee formulieren op deze pagina voor het doorgeven van een overname van een openbare apotheek. Is er een nieuwe eigenaar en bent u dat niet? Vraag dan aan de nieuwe eigenaar of hij of zij het formulier naar PMA stuurt. 

Aanmelding of wijziging van een administratiekantoor geeft u door met het formulier 'aanmelden administratiekantoor'.