In het geval een werknemer overlijdt, worden wij daar in principe automatisch over geïnformeerd omdat we zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen. Woonde uw werknemer in het buitenland, dan moeten wij op de hoogte worden gesteld door u of door de nabestaanden.