Openbare apotheken zijn verplicht aangesloten bij PMA. Dit is zo afgesproken door cao-partijen in de sector en gebeurt op basis van de zogenaamde verplichtstelling. U kunt zich aanmelden via het formulier ‘aanmelden openbare apotheek’.

Vrijwillige aansluiting

De nieuwe Pensioenwet biedt beperkte mogelijkheden om bedrijven op vrijwillige basis te laten deelnemen aan de pensioenregeling van PMA. Sinds 1 januari 2007 is dat alleen nog mogelijk indien:

  • de loonontwikkeling van het bedrijf tenminste gelijk is aan die van de CAO Apotheken en het bedrijf deelneemt in de sociale fondsen van de bedrijfstak, of
  • er sprake is van een groepsverhouding tussen het bedrijf en een reeds verplicht aangesloten organisatie, of
  • er sprake is van voortzetting van de deelname die beëindigd is wegens het niet langer van toepassing zijn van de verplichtstelling.

U kunt zich aanmelden via het formulier ‘vrijwillige aansluiting werkgever'.

Aanmelden administratiekantoor

Heeft u een administratiekantoor en is dat verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan PMA? Meld het administratiekantoor dan aan via het formulier 'aanmelden administratiekantoor'.