Bij PMA betaalt de werknemer éénderde deel van de pensioenpremie en de werkgever tweederde deel. U kunt hier de de pensioenpremie berekenen die u per maand bij een (nieuwe) werknemer in rekening kunt brengen.

Ga voor de premieberekening van extra uren zoals diensten naar de speciale pagina over diensten.

Berekening pensioenpremie werknemer

afgerond op hele euro's
punt als decimaalteken

Uitkomsten (op maandbasis)

,
bij verzekerden vanaf 20 jaar.

Hoe wordt de pensioenpremie berekend (situatie per 1 januari 2020)?

Definities

 • Maandsalaris: het bruto maandsalaris (exclusief vakantiegeld, werkgeversbijdrage levensloop, overwerkvergoeding, reiskostenvergoeding en eventuele vergoeding voor diensten)
 • Contracturen per week: het bij het maandsalaris horend aantal uren dat de werknemer per week werkzaam is
 • Standaard werkweek: het aantal uren per week dat bij de werkgever als fulltime geldt

Berekening pensioengrondslag

 • Franchise: € 14.167 * contracturen per week / standaard werkweek (deze factor is maximaal 1)
 • Pensioengrondslag: 12 * maandsalaris (maximaal € 8.496 bij een fulltime dienstverband) * 1,08 -/- franchise

Pensioenpremie (op jaarbasis)

 • Pensioenpremie werkgever: 17,64% van de pensioengrondslag
 • Pensioenpremie werknemer:
  - inclusief partnerpensioen: 8,82% van de pensioengrondslag
  - exclusief partnerpensioen: 8,03% van de pensioengrondslag

Vergeet niet bovenstaand bedrag door twaalf te delen als u het bedrag per maand wilt weten!