Bij PMA betaalt de werknemer éénderde deel van de pensioenpremie en de werkgever tweederde deel. U kunt hier de de pensioenpremie berekenen die u per maand bij een (nieuwe) werknemer in rekening kunt brengen.

Berekening pensioenpremie werknemer

afgerond op hele euro's
punt als decimaalteken

Uitkomsten (op maandbasis)

,
bij verzekerden vanaf 20 jaar.

Hoe wordt de pensioenpremie berekend (situatie per 1 april 2019)?

Definities

 • Maandsalaris: het bruto maandsalaris (exclusief vakantiegeld, werkgeversbijdrage levensloop, overwerkvergoeding, reiskostenvergoeding en eventuele vergoeding voor diensten)
 • Contracturen per week: het bij het maandsalaris horend aantal uren dat de werknemer per week werkzaam is
 • Standaard werkweek: het aantal uren per week dat bij de werkgever als fulltime geldt

Berekening pensioengrondslag

 • Franchise: € 13.882 * contracturen per week / standaard werkweek (deze factor is maximaal 1)
 • Pensioengrondslag: 12 * maandsalaris (maximaal € 8.302 bij een fulltime dienstverband) * 1,08 -/- franchise

Pensioenpremie (op jaarbasis)

 • Pensioenpremie werkgever: 16,30% van de pensioengrondslag
 • Pensioenpremie werknemer:
  - inclusief partnerpensioen: 8,15% van de pensioengrondslag
  - exclusief partnerpensioen: 7,45% van de pensioengrondslag

Vergeet niet bovenstaand bedrag door twaalf te delen als u het bedrag per maand wilt weten!