Elk kwartaal ontvangt u een factuur. De factuur bestaat uit drie delen:

  • Naheffing in verband met invallen/diensten: dit is de premie die hoort bij extra gewerkte uren (diensten) die in het afgelopen kwartaal aan ons zijn doorgegeven
  • Naheffing in verband met mutaties: dit is de premie die hoort bij mutaties die in het afgelopen kwartaal aan ons zijn doorgegeven.
  • Prolongatie: dit is de premie voor het komende kwartaal

Let op: de naheffing bevat maximaal 1 regel per deelnemer, ook indien er meerdere mutaties zijn gedaan. Het effect van de mutaties is in dat geval bij elkaar opgeteld.

De factuur dient binnen 30 dagen te worden betaald. Bij te late betaling kan er boeterente in rekening worden gebracht. Als u te laat betaald, krijgt u in eerste instantie een aanmaning. Uiteindelijk zal een niet betaalde factuur worden overdragen aan een incassobureau. Houdt u in dat geval rekening met extra kosten.