Franchise vanaf 1 juli: € 14.840
Maximum salaris: € 114.866

Opbouwpercentage ouderdomspensioen: 1,7%

Premie: 30,45% van de pensioengrondslag

Uitgesplitst naar werkgeversdeel en werknemersdeel:
- Werkgeversdeel: 20,30% van de pensioengrondslag
- Werknemersdeel incl. partnerpensioen: 10,15% van de pensioengrondslag
- Werknemersdeel excl. partnerpensioen: 9,08% van de pensioengrondslag