Franchise vanaf 1 januari 2023 € 16.322 
Maximum salaris: € 128.810

Opbouwpercentage ouderdomspensioen: 1,76%

Premie: 28,44% van de pensioengrondslag

Uitgesplitst naar werkgeversdeel en werknemersdeel:
- Werkgeversdeel: 18,96% van de pensioengrondslag
- Werknemersdeel incl. partnerpensioen: 9,48% van de pensioengrondslag
- Werknemersdeel excl. partnerpensioen: 8,63% van de pensioengrondslag