Franchise vanaf 1 januari: € 14.544
Maximum salaris: € 112.189

Opbouwpercentage ouderdomspensioen: 1,7%

Premie: 28,44% van de pensioengrondslag

Uitgesplitst naar werkgeversdeel en werknemersdeel:
- Werkgeversdeel: 18.96% van de pensioengrondslag
- Werknemersdeel incl. partnerpensioen: 9,48% van de pensioengrondslag
- Werknemersdeel excl. partnerpensioen: 8,63% van de pensioengrondslag