Tijdens onbetaald verlof (zoals ouderschapsverlof) stopt de opbouw van uw pensioen. Ook de premiebetaling stopt. Als u gedeeltelijk blijft werken, bouwt u over de uren dat u werkt wel gewoon pensioen op.

Bij onbetaald verlof tot 18 maanden blijven wel de overlijdensrisicoverzekering (nabestaandenpensioen op risicobasis) en de WGA-hiaatverzekering (van belang bij arbeidsongeschiktheid) doorlopen. Ook bestaat bij onbetaald verlof tot 18 maanden de mogelijkheid om toch pensioen op te bouwen over uw oorspronkelijke uren. Als u daarvoor kiest, komt ook het deel van de pensioenpremie dat uw werkgever betaalt voor uw rekening. U bent dan het drievoudige aan pensioenpremie kwijt. Gezien het tijdelijke karakter van het onbetaalde verlof is het effect van tijdelijk niet of minder pensioen opbouwen meestal beperkt.