Als u en uw partner uit elkaar gaan, valt er vaak veel te regelen. Een van de belangrijke dingen om over na te denken is de verdeling van uw pensioen. U doet er verstandig aan het onderwerp pensioen aan te kaarten bij een eventueel ingeschakelde adviseur.

Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, houdt uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat tot op het moment van uit elkaar gaan is opgebouwd. Dat geldt ook als u ongehuwd samenwoonde en uw partner bij PMA heeft aangemeld voor partnerpensioen.

Als u gehuwd was of geregistreerde partners, heeft uw ex-partner bovendien recht op een deel van uw eigen pensioen. Als u samenwoonde heeft uw ex-partner géén aanspraak op een deel van uw eigen pensioen.

Gevolgen voor het partnerpensioen

Als u uit elkaar gaat, wordt de verdere opbouw van het partnerpensioen voor uw voormalige partner stopgezet. Uw ex-partner houdt wel recht op het partnerpensioen dat tot het moment van de scheiding is opgebouwd. Dit recht is er ook voor mensen die ongehuwd samenwoonden, maar zij moeten daarvoor voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Als u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had, dan kunt u bij het scheiden kiezen voor een speciale constructie, waardoor het recht op partnerpensioen wordt vervangen door een eigen ouderdomspensioen. Deze constructie heet conversie.

Hertrouwen en partnerpensioen

Als u na een scheiding opnieuw trouwt, dan moeten uw eerste en uw tweede partner de nabestaandenuitkering delen. Uw eerste partner heeft recht op het partnerpensioen dat tot aan de datum van de scheiding is opgebouwd. Uw tweede partner heeft recht op de rest.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, gelden voor samenwonenden dezelfde regels.

Gevolgen voor het wezenpensioen

Uit elkaar gaan heeft geen gevolgen voor het wezenpensioen.

Gevolgen voor uw eigen pensioen

Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft uw ex-partner behalve op partnerpensioen ook wettelijk recht op een deel van uw eigen pensioen (dus het pensioen dat u zelf krijgt vanaf uw pensioendatum). De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding bepaalt dat uw ex-partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Wat u vóór uw huwelijk aan pensioen heeft opgebouwd, telt niet mee. Omgekeerd heeft u ook recht op de helft van het pensioen dat uw partner in dezelfde periode heeft opgebouwd. Dit alles geldt niet als u en uw partner de verdeling van pensioen hebben uitgesloten in het scheidingsconvenant of al eerder in eventuele huwelijkse voorwaarden.

Uw partner heeft niet uw instemming nodig om aanspraak te kunnen maken op waar hij of zij wettelijk recht op heeft. De verdeling van het pensioen is echter niet verplicht: u kunt dus samen besluiten het pensioen niet te verdelen. U doet er verstandig aan het onderwerp pensioen aan te kaarten bij een eventueel ingeschakelde adviseur.

Manieren om uw eigen pensioen te verdelen

U kunt de verdeling van uw pensioen op verschillende manieren regelen:

1. u kunt de verdeling onderling regelen

Dat kan door te zijner tijd daadwerkelijk een deel van uw pensioen aan uw partner over te maken, of door de (waarde van de) aanspraak van uw partner op uw pensioen bij de boedelscheiding in te ruilen voor iets anders.

2. u kunt PMA vragen het pensioen te verdelen

Uw partner kan zijn of haar deel van uw ouderdomspensioen rechtstreeks door PMA uitbetaald krijgen. Daarbij kunnen u en uw partner kiezen tussen twee methoden:
a. Standaard blijft het deel van het pensioen dat uw ex-partner krijgt gekoppeld aan uw pensioen: uw ex-partner krijgt zijn of haar deel van uw pensioen uitgekeerd vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Deze vorm heet pensioenverevening.
b. U kunt er echter ook samen voor kiezen het deel van uw ex-partner los te koppelen van uw pensioen. Deze vorm heet conversie.

Voorwaarde voor de verdeling van uw pensioenrechten door PMA is dat u of uw ex-partner die verdeling binnen twee jaar na uw scheidingsdatum aanvraagt bij PMA. Ook als u de verdeling niet binnen twee jaar aanvraagt, blijft uw ex-partner recht houden op een deel van uw ouderdomspensioen. Het pensioenfonds is dan echter niet meer verplicht aan die verdeling mee te werken, en dat kan betekenen dat u en uw partner te zijner tijd zelf de verdeling moeten regelen.

Hoe werkt de verdeling precies?

Volgens de wet moet het ouderdomspensioen als volgt worden verdeeld:
1. 50% voor de deelnemer, 50% voor de ex-partner,
2. alleen het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde pensioen telt mee.

Het is echter mogelijk met beider instemming voor een andere verdeling dan 50-50 te kiezen of voor een langere of kortere periode dan de huwelijkse periode. Sommige paren die voor ze trouwden al samenwoonden, vinden het onbillijk dat alleen de huwelijkse periode wordt meegeteld.

U moet deze afwijkende verdeling laten vastleggen in het scheidingsconvenant, waarvan u een kopie meestuurt met het formulier waarmee u de verdeling van het pensioen bij PMA aanvraagt. Als u een afwijkende verdeling van het pensioen afspreekt, moet het formulier door u én uw ex-partner worden ondertekend.

U en uw ex-partner kunnen kiezen uit twee manieren van uitbetalen door PMA:

1. Pensioenverevening


Uw ex-partner heeft bij PMA recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Zodra u met pensioen gaat, krijgt uw ex ook pensioen. Als u overlijdt, krijgt uw ex bijzonder partnerpensioen. Genoot uw ex op dat moment al een deel van uw ouderdomspensioen, dan stopt dit. Als uw ex eerder overlijdt dan u, krijgt u weer recht op het gehele ouderdomspensioen.

2. Conversie


Uw ex-partner ruilt het recht op partnerpensioen plus zijn of haar deel van uw ouderdomspensioen in voor een eigen ouderdomspensioen. Uw ex krijgt eigen aanspraken bij PMA. Uw ex krijgt pensioen zodra hij of zij zélf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als u overlijdt, heeft uw ex geen recht op partnerpensioen, want dat is uitgeruild. Hij of zij houdt recht op het eigen PMA-ouderdomspensioen. Als uw ex eerder overlijdt dan u, vervallen zijn/haar rechten aan het pensioenfonds.