Als u ontslag krijgt of neemt, stopt de opbouw van uw pensioen bij PMA. Als u een nieuwe baan krijgt, kunt u ervoor kiezen uw PMA-pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit gebeurt automatisch als uw pensioen lager is dan de afkoopgrens.

Pensioen meenemen of laten staan

U heeft het wettelijk recht om uw pensioen van PMA over te laten dragen aan uw nieuwe pensioenfonds. Veel mensen vinden dat wel zo overzichtelijk. U heeft dan geen pensioen staan bij verschillende pensioenuitvoerders. En als u straks met pensioen bent, ontvangt u één pensioenuitkering. Of u uw pensioen wilt meenemen of niet, moet u zelf beslissen. Er zijn gevallen denkbaar waarin het ook een financieel voordeel kan hebben. Zo zou u kunnen kijken naar het indexeringsbeleid en de financiële stabiliteit van uw oude en uw nieuwe pensioenuitvoerder. De kans op toekomstige indexering kan van grote invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw pensioen. De overdracht van uw pensioen moet u niet aanvragen bij PMA, maar bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Kun je je pensioen in één keer laten uitbetalen?

In principe niet. Is uw opgebouwde pensioen niet hoger dan de afkoopgrens (in 2019 is dat € 484,09), dan wordt uw pensioen vanaf 2019 automatisch overgedragen aan uw (eventuele) nieuwe pensioenuitvoerder. Mocht dit niet binnen vijf jaar lukken of bereikt u de pensioendatum, dan kunnen uw pensioenaanspraken in de vorm van een afkoopbedrag aan u worden uitgekeerd.

Let op: Pensioenen van maximaal 2 euro bruto per jaar komen vanaf 1 januari 2019 te vervallen. Dit is wettelijk zo bepaald.

Vrijwillig pensioen opbouwen bij PMA

Als door ontslag uw deelname aan de pensioenregeling van PMA wordt beëindigd, kunt u onder bepaalde voorwaarden op vrijwillige basis pensioen opbouwen bij PMA. U betaalt dan zelf de volledige premie, dus inclusief het werkgeversdeel.

Meer weten over vrijwillig pensioen opbouwen?

Als u op vrijwillige basis uw pensioenopbouw bij PMA wilt voortzetten, zijn daar deze voorwaarden aan verbonden:

  • U heeft direct voorafgaande aan de ontslagdatum minimaal drie jaar deelgenomen aan de pensioenregeling van PMA;
  • U bent op dat moment jonger dan 64 jaar;
  • U neemt niet deel aan een andere pensioenregeling, en u bent als zelfstandig ondernemer ook geen fiscale oudedagsreserve aan het vormen.

Belangrijk om te weten is dat u zelf de volledige pensioenpremie gaat betalen. Als u nog werkt, betaalt uw werkgever tweederde deel van uw pensioenpremie en u éénderde deel. De pensioenpremie die u moet betalen als u de pensioenopbouw wilt voortzetten, wordt dus een stuk hoger dan u gewend was. De duur van de vrijwillige pensioenopbouw is minimaal drie maanden en maximaal drie jaar. Na drie maanden kunt u stoppen, maar u kunt de vrijwillige voortzetting daarna niet meer hervatten. De pensioenopbouw wordt gebaseerd op de laatst bij ons bekende gegevens en verandert mee met de algemene salarisontwikkeling van de Cao Apotheken.

Tot slot is van belang dat een verzoek om vrijwillig voortzetting binnen negen maanden na de ontslagdatum bij ons moet zijn ingediend. De hiervoor benodigde verklaring sturen wij op verzoek aan u toe. Na ontvangst van de getekende verklaring vangt de vrijwillige pensioenopbouw aan per de datum dat uw dienstbetrekking is beëindigd.