Als u in dienst komt bij een werkgever die is aangesloten bij PMA, dan gaat u pensioen opbouwen bij PMA. Dat geldt als u een arbeidsovereenkomst heeft bij de betreffende werkgever (dus niet voor uitzendkrachten en stagiairs). Gediplomeerde apothekers zijn uitgezonderd, omdat zij een eigen pensioenfonds hebben.

Partner aanmelden

Uw partner is automatisch verzekerd voor partnerpensioen als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Maar ook als u ongehuwd samenwoont, komt uw partner in aanmerking voor partnerpensioen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. U moet uw partner dan wel bij ons aanmelden.

Waardeoverdracht

Heeft u pensioen bij een vorige werkgever opgebouwd? Dan kunt u dat laten overdragen naar PMA. Werkte u al bij een bij PMA aangesloten werkgever? Dan blijft u gewoon pensioen opbouwen bij PMA en hoeft u uw pensioen niet over te laten dragen.

Pensioen meenemen of laten staan?

U heeft het wettelijk recht om uw pensioen van uw vorige werkgever over te laten dragen aan uw nieuwe pensioenfonds. Veel mensen vinden dat wel zo overzichtelijk. U heeft dan geen pensioen staan bij verschillende pensioenuitvoerders. En als u straks met pensioen bent, ontvangt u één pensioenuitkering. Of u uw pensioen wilt meenemen of niet, moet u zelf beslissen. Deze keuze kan financiële gevolgen hebben, bijvoorbeeld door een verschil in het indexatiebeleid of de financiële situatie van uw oude en uw nieuwe pensioenuitvoerder. De kans op toekomstige indexatie kan van grote invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw pensioen.

Hoe werkt het?

Is het bij uw vorige werkgever opgebouwde pensioen minder dan de zogeheten afkoopgrens (ongeveer € 500 bruto per jaar), dan wordt dit pensioen mogelijk automatisch overgedragen. Is dat niet het geval, dan moet u de overdracht van uw pensioen zelf aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Is dat PMA, dan kunt u daarvoor een speciaal formulier downloaden. We nemen dan contact op met uw vorige pensioenuitvoerder en regelen het verder voor u. Voordat uw pensioenrechten worden overgedragen, krijgt u van ons een overzicht waarin u ziet hoeveel u bij PMA voor uw oude pensioenrechten ‘terugkrijgt'. Het kan zijn dat uw pensioen er anders uitziet dan u gewend was. Dat komt dan doordat de pensioenregeling van PMA anders is dan uw oude regeling. Maar de totale waarde van uw pensioen blijft gelijk. PMA brengt voor de overdracht geen kosten in rekening.