De standaard pensioenleeftijd is bij PMA momenteel 67 jaar, om precies te zijn de eerste van de maand volgend op de maand waarin u 67 jaar wordt. U kunt echter al met pensioen vanaf uw 55e.

Omdat veel deelnemers hun PMA-pensioen gelijk met de AOW willen laten ingaan, ontvangt u zes maanden voor uw AOW-leeftijd de benodigde informatie en keuzeformulieren.

De uiterste pensioenleeftijd is 67 jaar, u kunt uw pensioen dus niet uitstellen tot een latere datum. Wilt u met pensioen op een andere datum dan uw AOW-leeftijd of als u 67 jaar wordt, dan moet u dat minimaal drie maanden voor de gewenste pensioendatum melden bij PMA. Wij sturen u dan de benodigde formulieren.

Keuzes bij pensionering

De PMA-pensioenregeling biedt een aantal keuzemogelijkheden waarmee u uw pensioen af kunt stemmen op uw wensen:

  1. U kunt een deel van uw pensioen opnemen, bijvoorbeeld ter aanvulling op uw inkomen als u minder wilt gaan werken.
  2. U kunt uw partnerpensioen inruilen voor meer pensioen voor uzelf. Andersom kunt u ook een stuk van uw eigen pensioen inruilen voor meer partnerpensioen.
  3. Gedurende tien jaar een wat hoger pensioen en daarna een lager pensioen.
  4. Als u met pensioen gaat vóór uw AOW-leeftijd kunt u tijdelijk extra pensioen inkopen totdat u AOW krijgt. Dit gaat ten koste van het pensioen dat u daarna ontvangt.