Toeslag of belasting betaalt of ontvangt?

Bij verandering van uw pensioen, wat moet u doorgeven als u een toeslag ontvangt?

Financiële gevolgen van een eenmalige uitkering of nabetaling

In sommige situaties ontvangt u van ons een nabetaling of een eenmalige uitkering.  Het bedrag dat u dan in één keer ontvangt is voor u een ‘extra’ inkomen in het jaar dat u het bedrag krijgt. Wordt uw totale inkomen daardoor opeens veel hoger dan het jaar ervoor? Dan kan de nabetaling voor u financiële gevolgen hebben.

Krijgt u huurtoeslag?
Huurtoeslag kan lager worden of stoppen als uw inkomen hoger wordt. Wil u niet dat de nabetaling meetelt bij de berekening van uw huurtoeslag? Dien dan een ‘Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’ in bij de Belastingdienst. U geeft het bedrag van je eenmalige uitkering of nabetaling op als ‘bijzonder inkomen’. U kunt een verzoek tot 5 jaar ná het jaar waar het verzoek over gaat, indienen. Hebt u   bijvoorbeeld in 2016 een eenmalige uitkering of nabetaling ontvangen en heeft u daardoor geen of minder huurtoeslag gekregen? Dan heeft u nog tot 1 januari 2022 tijd om uw verzoek in te dienen.  

Krijgt u een andere toeslag of een uitkering van de overheid?
Dan kan deze toeslag of uitkering door het extra inkomen lager worden of stoppen. Mogelijk moet u ook een deel terugbetalen.   

Inkomstenbelasting
De nabetaling telt mee bij de berekening van de belasting die u moet betalen in een jaar. Soms betaalt u  minder belasting als u het extra inkomen spreidt over meerdere jaren, dan wanneer u het extra inkomen niet spreidt. U kunt gebruik maken van de middelingsregeling, als u het extra inkomen niet wil opgeven in één jaar, maar wilt spreiden over meerdere jaren in uw aangifte voor de Belastingdienst.

Meer informatie over de middelingsregeling en het ‘verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’ leest u op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl