Als u in dienst komt bij een werkgever die is aangesloten bij PMA, dan gaat u pensioen opbouwen bij PMA. Dat geldt als u een arbeidsovereenkomst heeft bij de betreffende werkgever (dus niet voor uitzendkrachten en stagiairs). Gediplomeerde apothekers zijn uitgezonderd, omdat zij een eigen pensioenfonds hebben.

Partner aanmelden

Uw partner is automatisch verzekerd voor partnerpensioen als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Maar ook als u ongehuwd samenwoont, komt uw partner in aanmerking voor partnerpensioen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. U moet uw partner dan wel bij ons aanmelden.

Waardeoverdracht

Heeft u pensioen bij een vorige werkgever opgebouwd? Dan kunt u dat laten overdragen naar PMA. Werkte u al bij een bij PMA aangesloten werkgever? Dan blijft u gewoon pensioen opbouwen bij PMA en hoeft u uw pensioen niet over te laten dragen.

Pensioen meenemen of laten staan?

U heeft het wettelijk recht om uw pensioen van uw vorige werkgever over te laten dragen aan uw nieuwe pensioenfonds. Of u uw pensioen wilt meenemen of niet, moet u zelf beslissen. Deze keuze kan financiële gevolgen hebben, bijvoorbeeld door een verschil in het indexatiebeleid of de financiële situatie van uw oude en uw nieuwe pensioenuitvoerder. De kans op toekomstige indexatie kan van grote invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw pensioen.

Hoe werkt het?

Is het bij uw vorige werkgever opgebouwde pensioen minder dan de zogeheten afkoopgrens (ongeveer € 500 bruto per jaar)? Dan probeert het pensioenfonds dit pensioen over te dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Is uw pensioen meer dan de afkoopgrens? Dan moet u een waardeoverdracht van uw pensioen zelf aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Is dat PMA, dan kunt u daarvoor een speciaal formulier downloaden. We nemen dan contact op met uw vorige pensioenuitvoerder en doen u een voorstel. U beslist pas daarna of u akkoord gaat met de waardeoverdracht. De bedragen kunnen verschillen, omdat de pensioenregelingen van elkaar kunnen verschillen. De totale waarde van uw pensioen blijft echter gelijk. PMA brengt voor de overdracht geen kosten in rekening.

Let op: Overdracht van uw pensioen is alleen mogelijk als beide pensioenfondsen die bij de overdracht zijn betrokken een beleidsdekkingsgraad hebben van minimaal 100%.