Heeft u een klacht?

We raden u aan eerst contact op te nemen met PMA en aan te geven waarover u niet tevreden bent of waarover u klachten heeft. Vaak komen we er samen uit. U kunt bellen naar 070 - 311 01 55 of het formulier op de contactpagina invullen. Ook kunt uw klacht ook naar ons opsturen naar postbus 97851, 2509 GH Den Haag. U leest in het klachtenreglement welke stappen u dan doorloopt.

Hieronder vindt u stap voor stap hoe het indienen van een klacht te werk gaat.

  1. U dient uw klacht in telefonisch, per post, e-mail of via het contactformulier 

Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en onderbouw uw klacht met schriftelijk bewijs als dat mogelijk is.

  1. U ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst een ontvangstbevestiging 

Daarnaast ontvangt u binnen twee weken na ontvangst van uw klacht bericht binnen welke termijn uw klacht wordt afgehandeld. Ook vindt u de naam van degene bij wie u terecht kunt als u vragen heeft. 

  1. PMA gaat met uw klacht aan de slag 

PMA probeert uw klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 weken af te handelen. Als dat niet lukt ontvangt u schriftelijk bericht van ons over de nieuwe afhandelingstermijn. Voor het afhandelen van uw klacht doen we gedegen onderzoek. U kunt worden gevraagd uw klacht nader toe te lichten. U kunt daarvoor ook iemand machtigen.

  1. Niet tevreden? U kunt bezwaar maken

Binnen 2 maanden na de beslissing van PMA kunt u bezwaar maken en een bezwaarschrift indienen. Deze dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. We noemen dit een geëscaleerde klacht.

  1. Het bestuur van PMA neemt een besluit

Het bestuur van PMA neemt een besluit binnen 3 maanden na ontvangst van uw geëscaleerde klacht. U ontvangt binnen 2 weken schriftelijk bericht over het besluit van het bestuur.

  1. Bent u het niet eens met het besluit? U kunt zich wenden tot de Geschillen Instantie Pensioenfondsen of de burgerlijke rechter

Bij de Geschillen Instantie Pensioenfondsen kunt u kiezen tussen een beslechting van het geschil of een behandeling door de Ombudsman Pensioenen. Hiertoe moet de klachtenprocedure bij PMA volledig zijn afgerond. U kunt de Geschillen Instantie Pensioenfondsen bereiken via hun website