Als u overlijdt, is er voor uw partner een levenslang partnerpensioen bij PMA.

Let op: als u ongehuwd samenwoont moet uw partner wel zijn aangemeld bij PMA en aan de voorwaarden voldoen. Anders is er geen recht op partnerpensioen.

Als u bij pensioeningang het partnerpensioen heeft ingeruild voor extra pensioen voor uzelf, is er na uw overlijden vanzelfsprekend geen partnerpensioen voor uw partner. Ook een partner met wie u nog niet samen was op het moment dat u met pensioen ging, heeft geen recht op partnerpensioen.

Voor kinderen tot 21 jaar (of 27 jaar bij studerende kinderen) is er een wezenpensioen.

Hoe nu verder?

Bij overlijden van een deelnemer hoeft een nabestaande in de meeste gevallen niets aan PMA door te geven. PMA is aangesloten op de Basisregistratie Personen en krijgt automatisch bericht van het overlijden als een deelnemer in Nederland woonde. Alleen als de overleden deelnemer in het buitenland woonde, moet PMA op de hoogte worden gesteld door de nabestaande.

Zodra wij van het overlijden op de hoogte zijn, nemen we contact op met de nabestaande. Heeft u als nabestaande binnen 2 maanden na het overlijden nog niets van PMA gehoord, neemt u dan wel zelf even contact met ons op.