Uw PMA-pensioen wordt iedere maand rond de 25e gestort op het door u opgegeven bankrekeningnummer. 

Inhoudingen

Wij houden de verschuldigde belasting en premies op uw pensioen al voor u in. U krijgt dus een netto bedrag op uw rekening bijgeschreven. Voor een juiste inhouding is het van belang dat de loonheffingskorting maar bij één instantie wordt toegepast (dus niet bij PMA als het ook al bij de AOW wordt toegepast). Ook als de loonheffing correct is vastgesteld, is het mogelijk dat u na het doen van uw jaarlijkse belastingaangifte een naheffing krijgt. Dat heeft te maken met de systematiek van de belastingwetgeving.

Na het bereiken van de AOW-leeftijd gaat u minder aan de schatkist afdragen dan u gewend was. U betaalt dan weliswaar nog altijd belasting, maar bijna alle sociale verzekeringspremies komen te vervallen. Voor uw besteedbaar inkomen heeft dit gunstige gevolgen.

Vakantiegeld

Vanaf 1 januari 2024 ontvangt u uw vakantiegeld bij uw maandelijkse pensioenuitkering. U ontvangt niet langer in april één totaalbedrag aan vakantiegeld maar het vakantiegeld wordt gespreid over het jaar.  Voor 2023 wordt het vakantiegeld over de maanden mei tot en met december 2023 aan u uitbetaald in december 2023. 

Uitkeringsspecificatie en jaaropgave

Op uw uitkeringsspecificatie van PMA ziet u precies hoeveel pensioen u krijgt. U ontvangt een uitkeringsspecificatie in januari, en op het moment dat uw pensioenuitkering met meer dan 1 euro wijzigt. In januari ontvangt u tevens de jaaropgave over het afgelopen jaar. Deze kunt u gebruiken bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Heeft u een buitenlandse bankrekening?

Als u uw pensioen op een buitenlandse rekening ontvangt, kan uw bank extra kosten in rekening brengen. Dat geldt vooral voor bankrekeningen buiten de Europese Unie. Zowel de kosten die uw bank als onze bank berekent, zijn voor uw rekening. In dat geval is het daarom aan te raden om toch een Nederlandse bankrekening aan te houden.