De hoogte van uw pensioenuitkering kan veranderen, ook als uw pensioen is ingegaan.

In goede tijden groeit uw pensioen vanaf 2020 mee met de prijsstijgingen in Nederland. Tot 2020 probeerden we uw pensioen mee te laten groeien met de loonstijgingen in de Cao Apotheken.

Het pensioenfonds moet voldoende reserves hebben om uw pensioen te kunnen verhogen. Zijn er geen reserves? Dan kunnen de pensioenen in het uiterste geval zelfs verlaagd worden. Tot nu toe heeft PMA de pensioenen nog nooit hoeven te verlagen.

Verhoging van de pensioenen (indexatie)

PMA probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen in Nederland.  Het verhogen van de pensioenen heet ook wel 'indexatie'. We kunnen de pensioenen alleen verhogen als de financiële situatie van PMA goed genoeg is. PMA heeft de afgelopen jaren uw pensioen niet verhoogd. De kans is zeer klein dat PMA de komende jaren uw pensioen kan verhogen. 

Jaar Verhoging Stijging lonen Cao Apotheken Stijging prijzen
2020 0% - 1,3%
2019 0% 2% 2,6%
2018 0% 0% 1,7%
2017 0% 2,44% 1,4%
2016 0% 0% 0,3%
2015 0% 0% 0,6%
2014 0% 1% 1%
2013 0,5% 0,5% 2,5%
2012 0% 0% 2,5%
2011 0% 0,75% 2,3%
Verlaging van de pensioenen (korting)

Tot nu toe heeft PMA nog nooit de pensioenen hoeven te verlagen. Het bestuur van PMA doet er alles aan om te voorkomen dat de pensioenen verlaagd moeten worden. Op dit momenteel zijn de reserves niet hoog genoeg. Daarom heeft PMA een herstelplan opgesteld. In dit plan staat welke maatregelen wij nemen om binnen 10 jaar weer genoeg reserves te hebben.  Het verlagen van de pensioenen is een uiterste maatregel: dit gebeurt pas als alle andere maatregelen al zijn genomen of niet (meer) bruikbaar zijn. 

De volgende zaken zijn van invloed op de financiële situatie van PMA:

- de beleggingsresultaten kunnen mee- of tegenvallen
- de rente is van invloed op de reserves die we moeten aanhouden: hoe lager de rente is, hoe meer reserves we moeten aanhouden
- de levensverwachting, deze kan onverwacht snel stijgen, waardoor we de pensioenen langer moeten uitbetalen.