De hoogte van uw pensioenuitkering kan veranderen, ook al is uw pensioen al ingegaan. In goede tijden groeit uw pensioen mee met de loonstijgingen in de Cao Apotheken. Maar in slechte tijden is dat niet mogelijk. In het uiterste geval kunnen de pensioenen dan zelfs verlaagd worden.

Verhoging van de pensioenen (indexatie)

PMA probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen in de Cao Apotheken. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van PMA goed genoeg is. In het schema hieronder ziet u hoe we de pensioenen de afgelopen jaren hebben geïndexeerd.

Indexatie PMA
Jaar Indexatie PMA Stijging lonen Cao Apotheken Stijging prijzen
2018 0,0% 0,0% 1,7%
2017 0,0% 2,44% 1,4%
2016 0,0% 0,0% 0,3%
2015 0,0% 0,0% 0,6%
2014 0,0% 1,0% 1,0%
2013 0,5% 0,5% 2,5%
2012 0,0% 0,0% 2,5%
2011 0,0% 0,75% 2,3%
2010 0,75% 0,75% 1,3%
2009 3,25% 3,25% 1,2%

Voorwaarde voor de jaarlijkse verhoging (indexatie) is zoals gezegd dat de financiële positie van PMA het toelaat. Is dat niet het geval, dan wordt de indexatie geheel of gedeeltelijk overgeslagen. De indexatie van uw pensioen is dus geen recht. Het bestuur van PMA bekijkt elk jaar opnieuw of en in hoeverre de indexatie kan worden toegekend.

Noodmaatregelen in slechte tijden

Als het pensioenfonds er financieel slechter voor komt te staan, kan het zijn dat er maatregelen genomen moeten worden. Daar zijn wettelijke regels voor. In eerste instantie zal dat betekenen dat de pensioenen niet geïndexeerd worden. Maar het kan zelfs nodig zijn dat de pensioenen verlaagd worden. Dit geldt dan voor alle pensioenen van PMA in gelijke mate, dus zowel voor de ingegane pensioenen van de pensioengerechtigden als voor de opgebouwde pensioenen van de werkenden en slapers.

Het pensioenfonds kan er financieel slechter voor komen te staan door verschillende oorzaken. De belangrijkste zijn: langjarige tegenvallende beleggingsopbrengsten, een lage rentestand (bij een lage rente moeten we meer geld in kas hebben voor de pensioenen) en een onverwacht grote stijging van de levensverwachting (de pensioenen moeten dan langer worden uitbetaald).

Door de financiële crisis zijn de financiële buffers van PMA afgenomen. Omdat de buffers momenteel niet groot genoeg zijn, hebben wij conform de wetgeving een herstelplan opgesteld. In dit plan hebben wij onze toezichthouder, De Nederlandsche Bank, duidelijk gemaakt hoe de buffers in de komende jaren weer op het vereiste niveau worden gebracht.