Keuze bij aanvang pensioenopbouw of wijziging burgerlijke staat: afzien van opbouw partnerpensioen

In de PMA-pensioenregeling bouwt u standaard een partnerpensioen op: een levenslange uitkering voor uw partner als u komt te overlijden.

De premie daarvoor zit verwerkt in de pensioenpremie. U kunt er echter voor kiezen om af te zien van de opbouw van partnerpensioen. In ruil daarvoor krijgt u korting op de premie. U betaalt dan 7,45% van de pensioengrondslag in plaats van 8,15%. De korting op de premie scheelt in veel gevallen maar enkele euro's netto per maand. Als u geen afstand doet, heeft u voor dat bedrag dus de zekerheid dat er voor uw partner een uitkering is, mocht u komen te overlijden.

U kunt alleen bij wijziging van uw burgerlijke staat terugkomen op uw beslissing om geen partnerpensioen op te bouwen.

Partnerpensioen: u spaart nooit voor niets

Ook als u geen partner heeft is het verstandig om toch partnerpensioen op te bouwen. Mocht u namelijk in de toekomst wel een partner krijgen, dan is er per direct een volledig partnerpensioen geregeld. En mocht u op het moment van uw pensionering geen behoefte hebben aan partnerpensioen, dan kunt u het inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. U spaart dus nooit voor niets.

Hoe werkt het?

Op het moment dat u voor het eerst bij PMA pensioenpremie gaat betalen (dat kan zijn op uw 20ste verjaardag of bij latere indiensttreding) kunt u een afstandsverklaring aanvragen. Als u die invult en samen met uw eventuele partner ondertekent en opstuurt, bent u niet langer verzekerd voor partnerpensioen. Besef echter wel dat u alleen op deze beslissing terug kunt komen bij wijziging van uw burgerlijke staat. De afstandsverklaring dient binnen drie maanden nadat u pensioenpremie bent gaan betalen in ons bezit te zijn. Als u wel het partnerpensioen wilt verzekeren, hoeft u niets te doen.