In de pensioenregeling van PMA kunt u met een aantal keuzes uw pensioen afstemmen op uw persoonlijke wensen. De meeste keuzes maakt u op uw pensioendatum. Eén keuze maakt u eerder: wilt u afzien van het opbouwen van partnerpensioen?