WGA-hiaatverzekering: extra zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

De WGA-hiaatverzekering is van belang als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en in de WGA (een onderdeel van de WIA) terechtkomt. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en u slaagt er niet in ‘naar vermogen' te blijven werken, krijgt u in de WGA te maken met een aanzienlijke inkomensachteruitgang.

De Cao-partijen in de apotheekbranche hebben besloten dat deze achteruitgang voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten die 'te weinig verdienen' ongewenst is. Daarom is er via PMA een verzekering afgesloten die de achteruitgang compenseert, de WGA-hiaatverzekering.

Hoe werkt de WGA-hiaatverzekering van PMA?

Als u tussen 35% en 80% (dus gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt u terecht in de WGA: de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. Dat gebeurt ook als u tijdelijk volledig arbeidsongeschikt bent. U ontvangt dan eerst een periode een loongerelateerde uitkering van 70% van uw laatste salaris (hoe lang, dat is afhankelijk van uw arbeidsverleden).

Als deze uitkering afloopt, kijkt men naar hoeveel u op dat moment verdient. Als u dan minder verdient dan de helft van wat u volgens het UWV nog zou kunnen verdienen, daalt uw arbeidsongeschiktheidsuitkering tot een percentage van het minimumloon. De uitkering heet dan vervolguitkering. De Cao-partijen in de apotheekbranche vinden deze achteruitgang voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten die 'te weinig verdienen' ongewenst. Daarom is er via PMA een verzekering afgesloten die de achteruitgang compenseert, de WGA-hiaatverzekering. Deze verzekering vult de vervolguitkering aan tot 70% van het verschil tussen uw laatstverdiende salaris en uw resterende verdiencapaciteit.

Voor alle duidelijkheid: als u volledig arbeidsongeschikt raakt, krijgt u niet te maken met de WGA-hiaatverzekering. Volledig arbeidsongeschikten (minstens 80% arbeidsongeschikt) vallen niet onder de WGA maar krijgen een zogeheten IVA-uitkering. Deze bedraagt 75% van het laatste salaris en wordt niet na een bepaalde periode verlaagd. Wie minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard, krijgt in de WIA géén uitkering. Ook in dat geval is de WGA-hiaatverzekering niet van toepassing.

Het laatstverdiende salaris is voor de WIA overigens gemaximeerd tot het zogeheten maximale dagloon. Verdient u meer, dan is het meerdere noch via de WIA, noch via PMA verzekerd.