Plezierig kunnen blijven leven als u straks stopt met werken. Dat is waar het om draait bij pensioen. In Nederland komt dat pensioen voor veel mensen uit twee of drie bronnen.

1. De AOW

Dat is het basispensioen van de overheid voor iedereen die in Nederland woont of werkt. De leeftijd waarop de AOW ingaat wordt stapje voor stapje verhoogd naar 67 jaar in 2024. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting in Nederland en stijgt naar verwachting nog verder. Voor meer informatie over de AOW kunt u terecht op www.svb.nl.

2. Het pensioen dat u opbouwt via de werkgever

U bouwt dit pensioen op bij het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA). Iedere maand wordt daarvoor een deel van uw brutosalaris opzij gezet. Uw werkgever legt daar nog eens een (groter) deel bovenop. Het pensioenvermogen wordt door ons belegd. Dat is nodig om voldoende rendement te kunnen halen, zodat we u een zo goed mogelijk pensioen kunnen bieden voor uw premie. De standaard ingangsleeftijd van uw PMA-pensioen is 67 jaar, maar u mag ook eerder met pensioen.

Het pensioen dat u voor uzelf bij PMA opbouwt heet ouderdomspensioen. Daarnaast is er ook een partner- en wezenpensioen voor als u komt te overlijden en een inkomensverzekering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

3. Extra pensioen

Sommige mensen kiezen ervoor om zelf extra pensioen op te bouwen, bijvoorbeeld via een koopsompolis of door zelfstandig te sparen of beleggen. U zorgt hier dus zelf voor.

Voor een compleet overzicht van uw AOW en het pensioen dat u via uw werkgever(s) heeft opgebouwd, kunt u terecht op www.mijnpensioenoverzicht.nl