De kosten van uw pensioen zijn zo verdeeld dat de werkgever tweederde en u zelf éénderde betaalt van de pensioenpremie. De pensioenpremie dekt alle onderdelen van de pensioenregeling, dus ook de verzekering van het Anw-hiaat en WGA-hiaat.

U betaalt zelf 8,15% van uw pensioengrondslag aan pensioenpremie (tenzij u jonger bent dan 20 jaar, want dan bouwt u nog geen pensioen op). Als u afstand heeft gedaan van de opbouw van partnerpensioen bedraagt de pensioenpremie 7,45% in plaats van 8,15% van uw pensioengrondslag. De werkgever betaalt 16,3% van de pensioengrondslag. De premies worden ingehouden op uw brutosalaris, dus ze kosten u netto minder.

Pensioengrondslag

Uw pensioengrondslag wordt berekend door van 12,96 maal uw maandsalaris een franchise af te trekken. De franchise is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u later ook AOW krijgt. De franchise bedraagt per 1 april 2019 bij een fulltime dienstverband € 13.882. Parttimers hebben een lagere franchise, afhankelijk van het parttimepercentage. Werknemers met een fulltime salaris boven de € 107.593 per jaar, bouwen over het deel daarboven geen pensioen op bij PMA.