De kosten van uw pensioen zijn zo verdeeld dat de werkgever tweederde en u zelf éénderde betaalt van de pensioenpremie. De pensioenpremie dekt alle onderdelen van de pensioenregeling, dus ook de verzekering van het Anw-hiaat en WGA-hiaat.

U betaalt zelf 8,8% van uw pensioengrondslag aan pensioenpremie (tenzij u jonger bent dan 20 jaar, want dan bouwt u nog geen pensioen op). Als u afstand heeft gedaan van de opbouw van partnerpensioen bedraagt de pensioenpremie 8,05% in plaats van 8,8% van uw pensioengrondslag. De werkgever betaalt 17,6% van de pensioengrondslag. De premies worden ingehouden op uw brutosalaris, dus ze kosten u netto minder.

Pensioengrondslag

Uw pensioengrondslag wordt berekend door van 12 maal uw maandsalaris een franchise af te trekken. De franchise is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u later ook AOW krijgt. De franchise bedraagt per 1 april 2017 bij een fulltime dienstverband € 12.602. Parttimers hebben een lagere franchise, afhankelijk van het parttimepercentage. Werknemers met een fulltime salaris boven de € 105.075 per jaar, bouwen over het deel daarboven geen pensioen op bij PMA.

NB: De pensioenpremie is niet goed vergelijkbaar met andere pensioenfondsen omdat PMA een andere systematiek heeft ten aanzien de vakantietoeslag (deze zit niet in de pensioengrondslag). Dit resulteert in een lagere franchise en een hoger premiepercentage. Bij een pensioengrondslag inclusief vakantietoeslag zou de franchise € 13.610 bedragen en de pensioenpremie voor werkgevers en werknemers 16,3% resp. 8,15%.