De kosten van uw pensioen zijn zo verdeeld dat de werkgever 2/3 en u zelf 1/3 betaalt van de pensioenpremie. De pensioenpremie dekt alle onderdelen van de pensioenregeling, dus ook de verzekering van het Anw-hiaat en WGA-hiaat.

U betaalt in 2021 9,48% van uw pensioengrondslag aan pensioenpremie (tenzij u jonger bent dan 20 jaar, want dan bouwt u nog geen pensioen op). De werkgever betaalt in 2021 18,96% van de pensioengrondslag. De premies worden ingehouden op uw brutosalaris, dus ze kosten u netto minder.

Pensioengrondslag

Uw pensioengrondslag wordt berekend door van 12,96 maal uw maandsalaris een franchise af te trekken. De franchise is het deel van uw salaris dat niet meetelt voor de berekening van uw pensioen, omdat u later ook AOW krijgt. De franchise bedraagt vanaf 1 januari 2021 bij een fulltime dienstverband € 14.544. Parttimers hebben een lagere franchise, afhankelijk van het parttimepercentage. Werknemers met een fulltime salaris boven de € 112.189 per jaar (grens in 2021), bouwen over het deel daarboven geen pensioen op bij PMA.