Als u werkt bij werkgever die is aangesloten bij PMA, bouwt u iedere maand een deel van uw pensioen op. 

Vanaf uw 20e
Iedereen die werkzaam is bij een werkgever die is aangesloten bij PMA, bouwt vanaf zijn of haar 20e pensioen op bij PMA. Het pensioen dat u opbouwt, wordt berekend alsof het ingaat op uw 67e.

U beslist zelf wanneer u uw pensioen laat ingaan.
U kiest zelf wanneer u uw pensioen daadwerkelijk laat ingaan. Op z’n vroegst kan dat vanaf uw 55e. Uiterlijk gaat uw pensioen op uw 67e in. Hoe eerder u het pensioen laat ingaan, hoe lager het bedrag per maand is.

Het pensioen via PMA en uw AOW (het pensioen dat u van de overheid ontvangt) zijn twee verschillende soorten pensioen. Uw AOW kunt u niet laten ingaan op een leeftijd die u zelf kiest.

U ontvangt het pensioen tot u overlijdt.

Hoeveel pensioen krijg ik?

Dat hangt af van hoe lang u aan de regeling meedoet en hoe hoog uw salaris is terwijl u pensioen opbouwt. Op uw pensioenoverzicht staat een inschatting van het pensioen dat u kunt verwachten als u tot uw 67e pensioen blijft opbouwen bij PMA. U ziet ook hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd. U kunt ook inloggen en de actuele berekening bekijken.

Bij PMA staan pensioenspecialisten klaar om eventuele vragen over uw pensioen te beantwoorden: 070 - 311 01 55. Een compleet overzicht van uw pensioen (inclusief de pensioenen die u eventueel elders heeft opgebouwd) vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe bouwt u pensioen op?

Bij PMA bouwt u iedere maand een pensioen op dat is gebaseerd op uw salaris min een drempelbedrag. PMA heeft een middelloonregeling. Dat betekent dat de hoogte van uw pensioen een afspiegeling wordt van uw gemiddeld verdiende salaris.

Niet uw hele salaris telt mee voor uw pensioen. Het onderste deel, de zogeheten franchise (vanaf 1 januari 2023 is deze € 16.322 als u fulltime werkt), telt niet mee. Dat heeft te maken met het feit dat u straks ook AOW krijgt. De AOW is als het ware uw pensioen dat u in plaats van dit deel krijgt. Als u parttime werkt, wordt de franchise naar rato lager. Het salaris boven de franchise telt wél mee tot een maximum van € 128.810 per jaar (grens in 2023).

Uw pensioengrondslag is 12,96 maal uw bruto maandsalaris minus de franchise. U bouwt in een jaar 1,76% van uw pensioengrondslag op.

Voorbeeld
Stel, u werkt 28 uur (bij een volledige werkweek van 36 uur) en uw bruto maandsalaris is € 2.000. Uw pensioengrondslag is dan: 12,96 x € 2.000 - (28/36ste van € 16.322) = € 15.039 (afgerond).

U bouwt in een jaar 1,76% van € 15.039 aan pensioen op. Dat betekent: vanaf uw 67e krijgt u jaarlijks bruto € 265 aan pensioen uitgekeerd. Het volgende jaar is uw pensioengrondslag gestegen en bouwt u bijvoorbeeld € 270 pensioen op. In totaal heeft u dan na twee jaar opbouwen recht op een pensioen van € 535 bruto per jaar (als u dit pensioen op uw 67e laat ingaan). Zo bouwt u elk jaar dat u werkt een deel van uw pensioen op. Deze delen tellen we bij elkaar op en vormen zo uw totale PMA-pensioen.

Hoeveel wordt in totaal?
Als u 40 jaar zou meedoen aan de pensioenregeling van PMA, zou u op uw 67e uitkomen op een pensioen van 40 x 1,76% = 70,4% van uw gemiddelde pensioengrondslag tijdens die 40 jaar. Daar komen eventuele verhogingen nog bij.

U kunt bij PMA maximaal 47 jaar pensioen opbouwen, van uw 20e tot uw 67e.

Is uw pensioen waardevast?

PMA streeft ernaar uw pensioen tegen de gevolgen van inflatie te beschermen. Dat is belangrijk, omdat anders de koopkracht van uw pensioen geleidelijk achteruit gaat. Het leven wordt immers ieder jaar duurder. De verhoging van de pensioenen wordt ook wel indexatie genoemd.

Bepalend voor de hoogte van de indexatie is de stijging van de prijzen in Nederland. De pensioenen die zijn opgebouwd bij PMA en de pensioenen die al uitgekeerd worden worden zoveel mogelijk met hetzelfde percentage verhoogd. Dat kan echter alleen als de financiële positie van PMA indexatie toelaat.

Als PMA niet genoeg of geen financiële reserves heeft, worden de pensioen niet of gedeeltelijk verhoogd. De indexatie van uw pensioen is dus voorwaardelijk. Er is geen recht op indexatie en het is ook voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre indexatie zal plaatsvinden. Het bestuur beslist jaarlijks of en in hoeverre de indexatie kan worden toegekend. PMA heeft geen geld gereserveerd of extra premie gevraagd om de pensioenen in de toekomst te indexeren.

De financiële positie van PMA is al een aantal jaar niet goed genoeg om de pensioenen te kunnen verhogen. De kans is zeer klein dat wij uw pensioen de komende jaren kunnen verhogen.

Hoe indexeerde PMA in de laatste 10 jaar?

PMA heeft de afgelopen jaren uw pensioen niet verhoogd. De kans is zeer klein dat PMA de komende jaren uw pensioen kan verhogen. U ziet in de tabel ook de stijging van de lonen, omdat dit percentage tot 2020 bepalend was was voor de hoogte van een indexatie.

 
Jaar Indexatie PMA Stijging lonen Cao Apotheken Stijging prijzen
2021 0,0% - 1,8%
2020 0,0% - 1,3%
2019 0,0% 2% 2,6%
2018 0,0% 0% 1,7%
2017 0,0% 2,44% 1,4%
2016 0,0% 0% 0,3%
2015 0,0% 0% 0,6%
2014 0,0% 1% 1%
2013 0,5% 0,5% 2,5%
2012 0,0% 0% 2,5%
2011 0,0% 0,75% 2,3%
2010 0,75% 0,75% 1,3%