Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent loopt uw pensioenopbouw door. Slaagt er niet in ‘naar vermogen' te blijven werken? Dan gaat uw inkomen aanzienlijke omlaag. De WGA-hiaatverzekering zorgt voor een aanvulling op uw inkomen. 

Pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt, loopt uw pensioenopbouw deels door. Het pensioenfonds neemt de betaling van de premie over.

Aanvulling op de WGA-uitkering

De Cao-partijen in de apotheekbranche hebben besloten dat de achteruitgang in inkomen voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en 'te weinig verdienen' ongewenst is. Daarom is er via PMA een verzekering afgesloten die de achteruitgang compenseert: de WGA-hiaatverzekering.

Hoe werkt de WGA-hiaatverzekering van PMA?

Wordt u tussen 35% en 80% (dus gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u terecht in de WGA: de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. Dat gebeurt ook als u tijdelijk volledig arbeidsongeschikt bent. U ontvangt dan eerst een periode een loongerelateerde uitkering van 70% van uw laatste salaris. Hoe lang u deze uitkering ontvangt, hangt af van uw arbeidsverleden.

Als deze uitkering afloopt, kijkt men naar hoeveel u op dat moment verdient. Als u dan minder verdient dan de helft van wat u volgens UWV nog zou kunnen verdienen, daalt uw WGA-uitkering tot een percentage van het minimumloon. De uitkering heet dan vervolguitkering. De WGA-hiaatverzekering vult de vervolguitkering aan tot 70% van het verschil tussen uw laatstverdiende salaris en uw resterende verdiencapaciteit.

Als u volledig arbeidsongeschikt raakt, krijgt u niet te maken met de WGA-hiaatverzekering. Volledig arbeidsongeschikten (minstens 80% arbeidsongeschikt) vallen niet onder de WGA. Zij krijgen een IVA-uitkering. Deze uitkering is 75% van het laatste salaris en wordt niet na een bepaalde periode verlaagd. Wie minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard, krijgt geen WIA-uitkering. Ook in dat geval is de WGA-hiaatverzekering niet van toepassing.

Het laatstverdiende salaris is voor de WIA gemaximeerd tot het maximale dagloon. Verdient u meer, dan is het meerdere niet verzekerd. Dus niet via de WIA en niet via PMA.