SENIOR OPERATIONAL RISICO­MANAGER PMA (38 PER WEEK)

Functieomschrijving

Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) zoekt een Senior Operational Risicomanager.

De senior operational risicomanager heeft de volgende taken en verantwoordelijk­heden:

 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van het tweedelijns opera­tional risico­management;
 • onderhoudt het risicomanagementbeleid en de risicokaarten; 
 • ondersteunt de Risicocommissie in de rol van secretaris;
 • voert tweedelijns testwerkzaamheden uit op de beheersmaatregelen in het Internal Control framework en rapporteert de uitkomsten hiervan naar het management en het bestuur;
 • ondersteunt bij risk assessments van de eerstelijns commissies en het bestuur
 • ondersteunt de eerstelijns verantwoordelijke lijnmanagers bij het beoordelen van niet-financiële risico’s bij uitbestedingspartners;
 • adviseert de diverse commissies (PCC, Compliance commissie, Audit­commissie, RC) en het bestuur van PMA met betrekking tot risico-vraagstukken, geeft risico-opinies af bij voorstellen ter oordeels- of besluit­vorming;
 • draagt zorg voor risicomanagement ondersteuning bij strategische projecten zoals de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen en het datakwaliteitbeleid;
 • volgt ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

Je werkt nauw samen met de senior financial risicomanager die tevens sleutelfunctie­houder Risicobeheer is.

Functie-eisen

De senior operational risicomanager:

 • heeft een academische opleiding op gebied van risicomanagement, bedrijfs­economie, accountancy of vergelijkbaar;
 • beschikt over WO werk- en denkniveau, en heeft 
 • heeft 7 tot 10 jaar relevante werkervaring opgedaan, bij voorkeur bij pensioen­fondsen en/of pensioenuitvoeringsorganisaties;
 • is in staat een visie te ontwikkelen en strategie te bepalen met betrekking tot het operational risicomanagement van PMA en de relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen daaromtrent;
 • heeft het vermogen om te anticiperen op mogelijke risico’s met betrekking tot beleid en uitvoering;
 • beschikt over grondige kennis van operational risicomanagement en heeft ervaring met het opstellen en beheren van een risicomanagement framework;
 • beschikt over relevante werkervaring op het terrein van risicomanagement;
 • Heeft kennis van resp. ervaring met IT infrastructuur en (administratieve) softwaresystemen;
 • Beschikt over goede communicatieve eigenschappen zowel qua schrijven als presenteren;

Vereiste gedragscompetenties:

De senior operational risicomanager:

 • Is integer en betrouwbaar, onderschrijft de gedragscode van PMA en verklaart deze na te leven;
 • Is consistent in woord en daad, waarbij gedachten en gevoelens in lijn zijn met wat hij of zij zegt en doet. Dit betekent tevens het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid en  het bestuur en de raad van toezicht juist informeren over eventuele van belang zijnde risico’s en problemen;
 • Brengt op een begrijpelijke en acceptabele wijze in een daartoe geëigende vorm een boodschap over aan anderen. Is gericht op duidelijkheid, transparantie en actief feedback geven en ontvangen;
 • Ziet dwarsverbanden en de samenhang en kan communiceren tussen de verschillende domeinen/deskundigheidsgebieden. Kan mogelijke handels­wijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en logische conclusies trekken en tot realistische beoordelingen komen;
 • Staat voor de eigen opvattingen en principes en is bereid anderen hiermee te confronteren;
 • Weet anderen te overtuigen van een bepaald standpunt of weet hen met goede argumenten zover te krijgen tot het nemen van een bepaald besluit of het behalen van een bepaald resultaat;
 • Blijft gelijkmatig presteren onder hoge (werk)druk en in onzekere omstandig­heden; 
 • Is proactief, veranderingsgezind en bekwaam, een teamplayer, neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar resultaatgebieden en levert op conform planning;
 • Heeft inzicht in interne en externe belangen, weegt deze zorgvuldig af en legt hierover verantwoording af.

PMA biedt

 • Een marktconform salaris incl. vakantietoeslag, 13e maand en bijdrage in pensioenpremie;
 • Prettige en informele werksfeer met korte lijnen;
 • Mogelijkheid om aantal dagen per week vanuit huis te werken.

Bedrijfsprofiel

PMA bestaat sinds 1957, staat heel dicht bij zijn deelnemers en aangesloten werkgevers en heeft op dit moment circa 27.000 actieve deelnemers die werkzaam zijn bij ongeveer 2.000 apotheken en vrijwillig aangesloten organisaties. Er zijn ruim 7.000 gepensioneerden of nabestaanden die van PMA een uitkering ontvangen.

PMA is een zelfadministrerend fonds. Het bestuursbureau is belast met de uitvoering en bestuursondersteuning van PMA. 23 medewerkers verzorgen de administratie voor ruim 56.000 actieve deelnemers, pensioengerechtigden en ex-deelnemers.

Contactpersoon

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met Ronald Sijsenaar (r.sijsenaar@pma-pensioenen.nl). Ronald ziet uw CV en korte motivatie graag tegemoet.