In de tabel hieronder vindt u diverse relevante gegevens over PMA van de afgelopen vijf jaar.

(peildatum 31 december) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015  
Deelnemersaantallen            
Actieve deelnemers met pensioenopbouw 24.481 26.329 26.381 26.058 25.665 25.529 25.340  
Actieve deelnemers, nog niet premieplichtig 764 768 726 700 641 600 591  
Gewezen deelnemers met opbouw bij AO 1.122 1.049 980 903 870 819 751  
Gewezen deelnemers 24.818 22.677 22.569 21.073 19.582 18.398 17.627  
Pensioenuitkeringen 8.409 7.783 7.254 6.915 6.594 6.215 5.917  
Aangesloten werkgevers 1.978 1.981 1.994 1.991 1.961 1.984 1.936  
Vermogen en solvabiliteit            
Aanwezige dekkingsgraad (in %) 99,6 92,6 98,3 98,4 103,9 96,6 101,3  
Beleidsdekkingsgraad (in %) 96,1 89,9 97,5 102,5 102,3 91,5 101,9  
Vereiste dekkingsgraad (in %) 120,6 119,2 120,0 120,6 125,7 125,4 127,5  
Pensioenvermogen (x € 1 miljoen) 4.081 3.996 3.581 2.941 2.924 2.703 2.474  
Pensioenverplichtingen (x € 1 miljoen) 4.100 4.313 3.642 2.989 2.827 2.799 2.441  
Gemiddelde rekenrente (in %) 0,6 0,3 0,9 1,5 1,7 1,5 1,9  
Premie (in %)            
Werkgever (2019: PG incl vak.toeslag) 19,0 17,6 16,3 17,6 17,6 17,6 17,6  
Werknemer (2019: PG incl vak.toeslag) 9,5 8,8 8,2 8,8 8,8 8,8 8,8  
Toeslagverlening (per 1 jan., in %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Inkomsten/Uitgaven (x € 1 miljoen)            
Ontvangen premies 110 104 95 91 92 88 87  
Uitkeringen 50 46 42 40 37 35 33  
Beleggingsopbrengsten 28 361 593 -24 170 179 84  
Pensioenuitvoeringskosten / deelnemer (in €) 103 99 94 95 90 74 76  
Vermogensbeheerkosten (in bps;) 35 33 37 47 61 40 60  
Beleggingsportefeuille samenstelling (in %)            
Vastrentende waarden 41,0 41,7 48,6 57,3 47,5 48,9 48,4  
Aandelen 35,1 32,2 32,3 27,2 39,6 40,6 40,7  
Vastgoed 11,2 8,7 10,7 10,3 9,2 9,7 9,0  
Overige beleggingen 12,7 17,4 8,4 5,2 3,7 0,8 1,9  
Rendement beleggingen (in %)            
Vastrentende waarden -12,7 5,6 6,0 1,2 1,2 8,8 0,9  
Aandelen 24,6 3,9 27,7 -5,8 11,3 9,7 7,8  
Vastgoed 29,8 -13,2 26,5 -1,1 3,1 6,4 11,0  
Totaal rendement portefeuille 0,7 10,2 20,2 -0,8 6,5 7,2 3,9  
Benchmarkrendement 0,0 12,4 19,6 -0,4 6,0 7,7 3,2  
Z-score 1,0 -0,6 0,5 0,7 0,3 -0,5 0,5  
Performancetoets 2,1 1,5 1,9 1,8 1,4 2,2 2,1  

‚Äč