PMA beheert een kapitaal voor de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd. 

Een graadmeter voor de financiële gezondheid is de dekkingsgraad. Dit is de waarde van het kapitaal gedeeld door de verplichtingen: de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd.

Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld in kas om de pensioenen te kunnen betalen. Een pensioenfonds moet echter reserves hebben om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Dit is wettelijk verplicht.

PMA heeft genoeg reserves als de dekkingsgraad hoger is dan ongeveer 120%. Omdat de dekkingsgraad van PMA lager is, heeft PMA een herstelplan opgesteld. In het herstelplan staat hoe het ervoor gaat zorgen dat er binnen 10 jaar weer genoeg reserves zijn. 

Inhoud Herstelplan 2021
In het herstelplan dat PMA begin 2021 heeft gemaakt, staat dat het pensioenfonds de pensioenen niet verhoogt. PMA hoeft de pensioenen nog niet te verlagen. Voor inzicht in de verwachte ontwikkeling van de dekkingsgraad in het herstelplan 2021 klikt u hier.

In de jaarverslagen legt PMA verantwoording af over het gevoerde beleid. De jaarverslagen kunt u hier lezen en downloaden