PMA houdt bij beleggen rekening met mens en milieu. Wat houdt dat in?

Een overzicht van de beleggingen is hier te vinden.

Onze thema's

PMA let op veel verschillende factoren. De volgende thema’s krijgen extra aandacht:

  • Klimaatverandering / vermindering CO2-uitstoot
  • Gezondheid / toegang tot goede en betaalbare medicijnen (PMA ondertekende de Acces to Medicine Index Investor Statement)                                 
  • Verminderen gebruik eenmalige plastic

We beleggen via mandaten

Een deel van de beleggingen doen we via mandaten. We geven een vermogensbeheerder dan een aantal richtlijnen mee. Binnen die richtlijnen kiest de vermogensbeheerder de beleggingen. Via zo’n mandaat kunnen we ook richtlijnen meegeven ten aanzien van duurzaamheid. De volgende beleggingen doen we via mandaten:

  • aandelen wereldwijd
  • bedrijfsobligaties Europa
  • bedrijfsobligaties VS
  • staatsobligaties
  • beursgenoteerd vastgoed (wereldwijd)

Als we rechtstreeks beleggen in bijvoorbeeld beleggingsfondsen proberen we ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij onze richtlijnen ten aanzien van verantwoord beleggen.

We laten de beleggingen toetsen

De organisatie ISS ESG kijkt elk half jaar of onze beleggingen voldoen aan de volgende voorwaarden:  
•    We beleggen niet in bedrijven die zijn betrokken bij de productie en handel in alle vormen van controversiële wapens en aanverwante producten.
•    We beleggen niet in producenten van tabaksproducten en ook niet in hun leveranciers als die meer dan 50% van hun omzet uit leveringen aan tabaksproducenten halen.

Verder checkt ISS ESG elk jaar of we niet beleggen in bedrijven die structureel de UN Global Compact Principes schenden.
 
Als ISS ESG onze beleggingen toetst, kijkt het naar de impact van het gedrag van bedrijven op mens en milieu: zijn de gevolgen ernstig? Hoeveel slachtoffers zijn er en/of hoe groot is de milieuschade? En zijn de gevolgen omkeerbaar of niet? Ook beoordeelt ISS ESG of een bedrijf zijn best doet om een probleem aan te pakken en hoe succesvol het is in zijn aanpak.
 
Als uit de check blijkt dat het nodig is, komen onze vermogensbeheerders in actie. We kunnen dan gebruik maken van ons stemrecht en/of de dialoog aangaan (zie hieronder). In het uiterste geval besluiten ze niet (meer) in een onderneming te beleggen.

We maken gebruik van ons stemrecht

Met de aankoop van aandelen worden wij mede-eigenaar van het bedrijf dat de aandelen uitgeeft. Daardoor mogen we stemmen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Elke onderneming die aandelen uitgeeft, is verplicht minimaal één keer per jaar zo’n vergadering te organiseren. In principe stemmen wij op alle AVA’s van ondernemingen waarin wij beleggen. Als we stemmen, letten we niet alleen op financiële factoren, maar ook op milieu, sociale factoren en ‘goed bestuur’.

Meer informatie over de manier waarop wij stemmen staat in het stembeleid van Achmea Investment Management. PMA onderschrijft dit stembeleid. Via deze tool kunt u precies zien hoe we hebben gestemd.

We gaan de dialoog aan

In sommige gevallen gaan we het gesprek aan met de directie over sociaal beleid, milieu en ethisch gedrag. Dit doen we samen met andere beleggers. We hopen zo invloed uit te oefenen op het beleid, zodat het bedrijf duurzamer wordt. Als een bedrijf de uitgangspunten van het Global Compact schendt of dreigt te schenden, proberen we ervoor te zorgen dat dit stopt. Ook kunnen we de kansen en risico’s van een onderneming beter in kaart brengen. We denken daarnaast dat we door het gesprek aan te gaan een positieve bijdrage kunnen leveren aan de waarde van het aandeel op de lange termijn.

Normenkaders

PMA werkt met internationale lijsten met regels (normenkaders). We gebruiken deze lijsten om te beoordelen waar we wel en niet in kunnen beleggen. We werken met de volgende normenkaders:

PMA vraagt van de vermogensbeheerders dat ze de ‘Principles for Responsible Investing’ onderschrijven. Elk jaar kijken we of en hoe de vermogensbeheerders rekening houden met deze principes.

Verslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Vanaf de tweede helft van 2021 plaatsen we op deze website MVB-halfjaarverslagen. In dit verslag leest u meer over de methodes die ISS ESG gebruikt om onze beleggingen te toetsen, databronnen en toetsingscriteria. Daarnaast vermelden we het verslag in welke ondernemingen we niet (meer) beleggen.    

Beloningsbeleid

PMA voldoet met haar beloningsbeleid aan de normen van de Code Pensioenfondsen. PMA houdt met haar beloningsbeleid (nog) geen rekening met de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Het beloningsbeleid van PMA draagt op dit moment dus niet bij aan ESG factoren.

Rapportages

- Rapportage Tweede kwartaal 2021 - Corporate Governance bij PMA

- Rapportage Derde kwartaal 2021 - Stemverslag en Corporate Governance
- Halfjaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 2021 (1e helft)

 

 

‚Äč