PMA heeft momenteel circa 3,5 miljard euro belegd. 

Zou PMA alleen maar sparen, dan zou er onvoldoende geld zijn om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Het beleggen gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We houden rekening met mens en milieu en laten het geld beleggen door gespecialiseerde vermogensbeheerders. Die vermogensbeheerders worden aangestuurd door één externe partij die we de fiduciair manager noemen. Bij ons is dat Achmea Investment Management. Het bestuur zet de kaders uit waarbinnen Achmea Investment Management en de vermogensbeheerders opereren. Lees meer over de beleggingsbeginselen van PMA.


Maatschappelijk verantwoord beleggen
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel mensen met een pensioen bij PMA het belangrijk vinden dat PMA bij het beleggen rekening houdt met mens en milieu. Ook het bestuur vindt dat belangrijk. Maatschappelijk verantwoord beleggen hoeft niet ten koste te gaan van het rendement, integendeel. Duurzaam beleggen en rendement gaan hand in hand.
PMA let op veel verschillende factoren. De volgende thema’s krijgen extra aandacht:
• Klimaatverandering / vermindering CO2-uitstoot
• Gezondheid / toegang tot goede en betaalbare medicijnen
• Verminderen gebruik eenmalige plastic. PMA ondertekende daartoe The Plastic Pollution Treaty


Lees meer over maatschappelijk verantwoord beleggen bij PMA