Pensioenfonds Medewerkers Apotheken respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Persoonsgegevens worden door Pensioenfonds Medewerkers Apotheken verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Via deze site biedt Pensioenfonds Medewerkers Apotheken informatie over de pensioenregeling. Om u als deelnemer aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Medewerkers Apotheken toegang te kunnen geven, verwerken wij een beperkt aantal persoonsgegevens. U kunt op onze portal inloggen, waarna u toegang krijgt tot (het instellen van) uw eigen profiel (via het onderdeel MijnPMA). 

De gegevens worden door Pensioenfonds Medewerkers Apotheken uitsluitend verwerkt om informatie met u te delen, om u gericht te kunnen informeren over onderwerpen die voor u relevant kunnen zijn en voor statistische doelen. Pensioenfonds Medewerkers Apotheken zal de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en deze op geen enkele wijze ter beschikking stellen aan derden, behoudens voor zover Pensioenfonds Medewerkers Apotheken een wettelijke verplichting of plicht tot openbaarmaking heeft of daartoe op grond van een rechterlijke uitspraak wordt gedwongen.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van de website vastgelegd. Het betreft hier gegevens zoals de tijdsduur van een bezoek, welke pagina's worden bezocht en welke middelen worden gebruikt. Het is niet mogelijk het individuele gedrag van een bezoeker te herleiden uit deze informatie.

Deze portal van Pensioenfonds Medewerkers Apotheken bevat mogelijkerwijs hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden getoetst op inhoud en betrouwbaarheid. Pensioenfonds Medewerkers Apotheken kan geen aansprakelijkheid accepteren voor de inhoud en werking van deze websites. Dit privacy statement is in haar werking beperkt tot de website van Pensioenfonds Medewerkers Apotheken.

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze activiteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving.