In de tabel hieronder vindt u diverse relevante gegevens over PMA van de afgelopen vijf jaar.

(per 31 december) 2016 2015 2014 2013 2012
Deelnemersaantallen          
Actieve deelnemers met pensioenopbouw 25.529 25.340 25.184 25.052 25.088
Actieve deelnemers, nog niet premieplichtig 600 591 564 573 602
Gewezen deelnemers met opbouw bij AO 819 751 698 644 595
Gewezen deelnemers 18.398 17.627 16.929 15.890 15.171
Pensioenuitkeringen 6.215 5.917 5.618 5.475 5.336
Aangesloten werkgevers 1.984 1.936 1.973 1.974 1.976
Vermogen en solvabiliteit          
Aanwezige dekkingsgraad (in %) 96,6 101,3 107,0 118,2 108,7
Beleidsdekkingsgraad (in %) 91,5 101,9 112,6    
Vereiste dekkingsgraad (in %) 125,4 127,5 123,9 126,4 126,2
Pensioenvermogen (x € 1 miljoen) 2.703 2.474 2.341 2.020 1.867
Pensioenverplichtingen (x € 1 miljoen) 2.799 2.441 2.188 1.709 1.719
Gemiddelde rekenrente (in %) 1,5 1,9 2,0 2,9 2,6
Premie (in %)          
Werkgever (geboren in of na 1950) 17,6 17,6 17,6 19,0 19,0
Werknemer (geboren in of na 1950) 8,8 8,8 8,8 9,5 9,5
Toeslagverlening (per 1 jan., in %) 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
Inkomsten/Uitgaven (x € 1 miljoen)          
Ontvangen premies 88,3 87,4 87,5 91,7 87,7
Uitkeringen 35,4 32,5 31,6 31,9 29,6
Beleggingsopbrengsten 178,9 83,6 266,4 96,1 216,1
Pensioenuitvoeringskosten / deelnemer (in €) 74 76 83 78 75
Vermogensbeheerkosten (in bps;) 40 60 61 63 59
Beleggingsportefeuille samenstelling (in %)          
Vastrentende waarden 48,9 48,4 48,6 47,3 42,1
Aandelen 40,6 40,7 40,3 39,9 40,8
Vastgoed 9,7 9,0 8,6 9,4 9,2
Overige beleggingen 0,8 1,9 2,5 3,4 7,9
Rendement beleggingen (in %)          
Vastrentende waarden 8,8 0,9 14,5 -3,3 11,1
Aandelen 9,7 7,8 14,8 17,7 22,0
Vastgoed 6,4 11,0 12,4 -1,8 3,4
Totaal rendement portefeuille 7,2 3,9 13,1 5,2 14,8
Benchmarkrendement 7,7 3,2 12,7 5,6 11,4
Z-score -0,5 0,5 0,3 -0,3 2,0
Performancetoets 2,2 2,1 1,8 1,7 0,5