In de tabel hieronder vindt u diverse relevante gegevens over PMA van de afgelopen vijf jaar.

(per 31 december) 2017 2016 2015 2014 2013
Deelnemersaantallen          
Actieve deelnemers met pensioenopbouw 25.665 25.529 25.340 25.184 25.052
Actieve deelnemers, nog niet premieplichtig 641 600 591 564 573
Gewezen deelnemers met opbouw bij AO 870 819 751 698 644
Gewezen deelnemers 19.582 18.398 17.627 16.929 15.890
Pensioenuitkeringen 6.594 6.215 5.917 5.618 5.475
Aangesloten werkgevers 1.961 1.984 1.936 1.973 1.974
Vermogen en solvabiliteit          
Aanwezige dekkingsgraad (in %) 103,4 96,6 101,3 107,0 118,2
Beleidsdekkingsgraad (in %) 102,3 91,5 101,9 112,6  
Vereiste dekkingsgraad (in %) 125,8 125,4 127,5 123,9 126,4
Pensioenvermogen (x € 1 miljoen) 2.924 2.703 2.474 2.341 2.020
Pensioenverplichtingen (x € 1 miljoen) 2.828 2.799 2.441 2.188 1.709
Gemiddelde rekenrente (in %) 1,7 1,5 1,9 2,0 2,9
Premie (in %)          
Werkgever (geboren in of na 1950) 17,6 17,6 17,6 17,6 19,0
Werknemer (geboren in of na 1950) 8,8 8,8 8,8 8,8 9,5
Toeslagverlening (per 1 jan., in %) 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
Inkomsten/Uitgaven (x € 1 miljoen)          
Ontvangen premies 92,4 88,3 87,4 87,5 91,7
Uitkeringen 37,4 35,4 32,5 31,6 31,9
Beleggingsopbrengsten 169,6 178,9 83,6 266,4 96,1
Pensioenuitvoeringskosten / deelnemer (in €) 90 74 76 83 78
Vermogensbeheerkosten (in bps;) 61 40 60 61 63
Beleggingsportefeuille samenstelling (in %)          
Vastrentende waarden 47,5 48,9 48,4 48,6 47,3
Aandelen 39,6 40,6 40,7 40,3 39,9
Vastgoed 9,2 9,7 9,0 8,6 9,4
Overige beleggingen 3,7 0,8 1,9 2,5 3,4
Rendement beleggingen (in %)          
Vastrentende waarden 1,2 8,8 0,9 14,5 -3,3
Aandelen 11,3 9,7 7,8 14,8 17,7
Vastgoed 3,1 6,4 11,0 12,4 -1,8
Totaal rendement portefeuille 6,5 7,2 3,9 13,1 5,2
Benchmarkrendement 6,0 7,7 3,2 12,7 5,6
Z-score 0,3 -0,5 0,5 0,3 -0,3
Performancetoets 1,4 2,2 2,1 1,8 1,7